Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Strona główna     O nas     Co robimy     Kontakt     FAQZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych,


Zapraszamy w roku szkolnym 2023/2024 do udziału w trzeciej edycji


Ogólnopolskiego Projektu dla Szkół
pt.
SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI
– W poszukiwaniu wzajemnego porozumienia i możliwości
w
cyfrowo - analogowej edukacji. Uczymy się razem.


☛  O projekcie


Celami przedsięwzięcia są m.in.: poprawa jakości pracy szkoły, popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji, dyskalkulii oraz sposobów udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się i ich rodzicom, promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także rozpoznanie stanu opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Jak można zgłosić się do projektu Polskiego Towarzystwa Dysleksji?


1 - Prosimy zapoznać się z dokumentami:

Wraz z decyzją o przystąpieniu do projektu PTD, dyrektor szkoły powołuje koordynatora – innowatora projektu PTD oraz zespół projektowy realizujący projekt SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI – W poszukiwaniu wzajemnego porozumienia i możliwości w cyfrowo - analogowej edukacji. Uczymy się razem.


Proponowany skład zespołu projektowego:


2 - Następnie koordynator – innowator projektu PTD wypełnia deklarację przystąpienia do projektu PTD.

Deklarację podpisaną przez dyrektora szkoły należy przesłać na adres Zarządu Głównego PTD do dnia 31 października 2023r.


Na czym polega współpraca szkoły w ramach projektu Polskiego Towarzystwa Dysleksji?


W czasie trwania projektu PTD szkoła wdraża działania proponowane przez PTD, w tym m.in.:

Ponadto eksperci i autorzy projektu (Marta Badowska, Violetta Piasecka, Małgorzata Rożyńska i Piotr Badowski) udzielają porad i wsparcia szkolnym koordynatorom – innowatorom przy wdrażaniu działań, realizacji zadań.

W czerwcu, po zakończeniu wdrażania projektu, szkolny koordynator – innowator wraz z zespołem projektowym przeprowadza ewaluację. Wyniki ewaluacji przedstawia Polskiemu Towarzystwu Dysleksji w formie pisemnego sprawozdania z realizacji innowacji pedagogicznej (na formularzu opracowanym przez PTD).


Na podstawie przesłanych dokumentów Polskie Towarzystwo Dysleksji wyłoni szkoły, które zostaną uhonorowane certyfikatem „SZKOŁA Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI – W poszukiwaniu wzajemnego porozumienia i możliwości w cyfrowo - analogowej edukacji. Uczymy się razem”.

Jakie dokumenty należy przesłać po zakończeniu wdrażania projektu do Polskiego Towarzystwa Dysleksji?

Szkoły otrzymają pisemne zawiadomienia o e-konferencji podsumowującej projekt PTD uwzględniającej uroczystość wręczenia certyfikatów, które odbędzie się w październiku 2024r.


Liczymy na aktywny udział Państwa Szkoły w projekcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji.Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji


Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Dysleksji, Al. Legionów 11, 80-441 Gdańsk (budynek Szkoły Podstawowej nr 49, sala nr 14)

E-mail: ptd@ptd.edu.pl lub dysleksja.info@gmail.comPARTNERZY Mail: ptd@ptd.edu.pl