• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
Symptomy dysleksji
Strona wymaga Adobe Flash Player Get Adobe Flash player

Dysleksja na ogół może się ujawniać pod postacią zespołu symptomów, ale każde dziecko przejawia dodatkowo indywidualny obraz objawów zaburzeń i związanych z tym trudności szkolnych. Dysleksję stwierdza się wówczas, gdy specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu występują w jednym z obszarów w postaci nasilonych, uporczywie się utrzymujących objawów lub gdy występują w kilku różnych obszarach, nawet gdy przejawiają się w mniejszym natężeniu. Dysleksji często towarzyszy szybko obniżająca się motywacja i samoocena, gdyż dziecko z dysleksją musi włożyć więcej wysiłku w wykonanie zadania niż dziecko bez dysleksji, żeby uzyskać taki sam rezultat.

Symptomy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej dzieci w wieku przedszkolnym

Symptomy ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej dzieci w wieku 6-7 lat (kl. 0)