• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
Kursy i szkolenia
Strona wymaga Adobe Flash Player Get Adobe Flash player

Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych, w tym wstępna diagnoza dysleksji rozwojowej

Pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych zapraszamy do udziału w szkoleniach kwalifikacyjnych z zakresu nowych metod diagnostycznych:

  • dla dzieci pięcio- i sześcioletnich (Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich)
  • dla dzieci w wieku 8 oraz 10-12 lat (Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich oraz Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci w wieku 10-12 lat).

Współautorką wszystkich tych metod jest Prof. Marta Bogdanowicz.

Narzędzia zostały znormalizowane na próbach ogólnopolskich, zaś ich szczegółowe opisy oraz informacje o szkoleniach można znaleźć na stronie www.pracowniatestow.pl