• img1
  • img2
  • img3
  • img4
  • img5
  • img6
Kursy i szkolenia
Strona wymaga Adobe Flash Player Get Adobe Flash player

METODA RUCHU ROZWIJAJACEGO (MRR) - WERONIKI SHERBORNE

Opis kursu:

Autorski program kursu prowadzony z upoważnienia International Sherborne Co-operation(ISCO) w Wielkiej Brytanii

Cele:

Kurs ma przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jaki zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

Osoby prowadzące:

Kurs prowadzony jest według autorskiego programu przez uprawnionych do organizowania szkoleńna I i II poziomie przez ISCO: prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz- psychologa klinicznego dziecięcego, nauczyciela akademickiego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz mgr Dariusza Okrzesika- psychologa, absolwenta AWF (odnowa biologiczna), nauczyciela dyplomowanego.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MRR wg ISCO (4-POZIOMY):

Kurs podstawowy (Basic Course - BC) (poziom I i II - krajowy) - realizowany jest w danym kraju tylko przez liderów upoważnionych przez ISCO (np. w Polsce uprawnienia takie mają: prof.dr hab. Marta Bogdanowicz, mgr Bożena Kisiel, mgr Alicja Wilkołaska, mgr Maria Przasnyska,mgr Małgorzata Mroziak) .

• Poziom I -kurs dla początkujących - dla profesjonalistów i osób współpracujących w prowadzeniu zajęć (rodziców, młodzieży).

• Poziom II- kurs dla zaawansowanych - liderów grup. Warunkiem udziału jest ukończenie warsztatu wstępnego (Poziom I) i odbycie co najmniej półrocznej praktyki w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.

Po każdym warsztacie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uprawnieniu do prowadzenia zajęć.

Kurs międzynarodowy (poziom III i IV) - realizowany jest przez międzynarodowy zespół trenerów International Sherborne Co-operation (ISCO).

• Poziom III - Kurs dla Zaawansowanych Praktyków (Advanced Practitioners Course- APC) - to dalsze doskonalenie warsztatu pracy (bez uprawnień do prowadzeniaszkoleń). Warunkiem jest ukończenie I i II poziomu kursu oraz roczna praca MRR.

• Poziom IV-organizowany przez ISCO, przygotowuje do roli “nauczyciela” Ruchu Rozwijającego, uprawniania do prowadzenia szkoleń.

Wskazany odpowiedni ubiór: wygodny, sportowy (ćwiczymy boso lub w skarpetach).

Warunki uczestnictwa w kursie na II poziomie: ukończenie I poziomu kursu, prowadzonego przez uprawnionych trenerów ISCO oraz pół roku pracy MRR

Terminy kursów w Gdańsku:

Poziom I kursu MRR - 15h

  • 27-28.06.2015 r. (zamiast 16-17.05.2015 r.) - BRAK MIEJSC!
  • 03-04.10.2015 r.

Poziom II kursu MRR (niedziela i poniedziałek)

  • 04-05.10.2015 r. (zamiast 17-18.05.2015 r. )

__________________________________________________________________

Odpłatność: 350 zł za sesję (15h) (opłata obejmuje dodatkowo materiały szkoleniowe oraz catering – obiad).

Opłatę za kurs najlepiej uiścić na 2 tygodnie przed planowanym terminem spotkania.

Na zajęcia należy dostarczyć potwierdzenie przelewu. Możliwe jest regulowanie opłat na miejscu w dniu zajęć.

Miejsce kursu:

Zajęcia kursowe – I poziom - odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 (salagimnastyczna oraz sala 115) przy ulicy Jagiellońskiej 24 w Gdańsku - Przymorze.

Zajęcia kursowe - II poziom – odbywają się w Przedszkolu Nr 48 z oddziałami integracyjnymi, Gdańsk-Przymorze, ul. Tysiąclecia 13

Kurs można zorganizować także w innych miejscach Polski po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi.

Podróż i zakwaterowanie:

Najlepiej wysiadać na stacji PKP – Oliwa.

Istnieje możliwość zakwaterowania "turystycznego" w szkole Nr 44 w Gdańsku - Przymorze ul.Jagiellońska 24 - materace (do spania), prysznic - należy przywieźć własny śpiwór (15 zł za dobę).Koszty zakwaterowania opłacane są na miejscu (bez faktury). Konieczne wcześniejsze zgłoszenie. Nocleg możliwy od piątku poprzedzającego kurs.

Zakwaterowanie w innych placówkach:schroniska młodzieżowe, hotele – proszę zamawiać nawłasną rękę.

Zgłoszenia i potwierdzenia:

Zgłoszenie chęci udziału w kursie należy nadesłać na adres:

e-mail: ptd@ptd.edu.pl

pocztowy: Polskie Towarzystwo Dysleksji 80-251 Gdańsk, ul. Matki Polki 3a

Lista oczekujących:

Zgłoszenia wpisywane są na listę, z której w miarę wolnych miejsc wysyłamy zaproszenia imienne na konkretne terminy zajęć. Udział w kursie jest możliwy tylko na podstawie pisemnego zaproszenia o przyjęciu na daną sesję weekendową oraz uzyskaniu od uczestnika potwierdzenia (pisemnie lub telefonicznie*), że będzie obecny na kursie. O terminie kursu decyduje kolejność zgłoszeń.

* numer telefonu: 48 58 341 06 97, dyżur w Zarządzie odbywa się we środy i czwartki w godzinach9.00-14.00