• img1
 • img2
 • img3
 • img4
 • img5
 • img6
Kursy i szkolenia
Strona wymaga Adobe Flash Player Get Adobe Flash player

Metoda Dobrego Startu (100 godzin - 3 sesje)

Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 3 do 10 roku życia )

 • wdrożenie do stosowania metody w pracy z dziećmi dobrze rozwijającymi się - w celu wspierania ich rozwoju, przygotowania ich do nauki pisania i czytania,
 • przedstawienie możliwości wykorzystanie metody dla celu rehabilitacji dzieci o opóźnionym i nieharmonijnym rozwoju.

Zaprezentowane zostaną wersje metody i programy do ich realizacji:

 • piosenki i łatwe wzory (dla dzieci od 4 roku życia oraz dzieci opóźnionych w rozwoju),
 • piosenki i wzory literopodobne (dla dzieci w klasie 0 i dzieci ryzyka dysleksji)
 • piosenki i litery (dla uczniów klasy 0 i I, dla dzieci ryzyka dysleksji oraz dzieci dyslektycznych). W kursie mogą brać udział zarówno profesjonaliści jak i rodzice dzieci, którym potrzebna jest rehabilitacja.

Kurs ma charakter doskonalący, jest prowadzony przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz oraz współautorki programów do Metody Dobrego Startu - mgr Małgorzatę Barańską (nauczyciela dyplomowanego w SP nr 44 w Gdańsku) i mgr Ewę Jakacką (dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim).
Po każdej sesji uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Po zakończeniu kursu uczestnik może otrzymać dyplom (opłata - 50 zł), pod warunkiem przesłania pracy dyplomowej obejmującej dokumentację z przeprowadzonych zajęć Metodą Dobrego Startu.

Program kursu:

Kurs realizowany jest w trzech sesjach: (terminy poszczególnych sesji są DO WYBORU)

 • SESJA I: teoretyczna (Marta Bogdanowicz)
 • SESJA II: praktyczna (Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka)
 • SESJA III: superwizyjna (Marta Bogdanowicz i Ewa Jakacka)

Terminy:

capture-20150107-173950

Wszystkie szkolenia na temat Metody Dobrego Startu prowadzone w innych ośrodkach na terenie całego kraju mogą mieć jedynie charakter informujący i powinny być konsultowane z autorką.

Zajęcia kursowe odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ulicy Jagiellońskiej 24 w Gdańsku. Mogą odbywać się także w innych miejscach Polski po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość zakwaterowania "turystycznego" - materace (do spania), prysznic, ciepła woda - należy przywieźć własny śpiwór. Na kursie MDS cena noclegu to 12 zł za dobę. Koszty zakwaterowania opłacane są na miejscu.

Odpłatność:

 • 300 zł za jedną sesję weekendową w Gdańsku
 • 350 zł za jedną sesję weekendową poza Gdańskiem

Należność można uiścić na miejscu bezpośrednio przed zajęciami lub przelać na konto:

PKO BP SA I Oddział Centrum w Gdańsku, 08 1020 1811 0000 0202 0078 7291

W tytule wpłaty należy podać dokładnie nazwę kursu, numer sesji oraz swoje imię i nazwisko. Na zajęcia należy ponadto dostarczyć potwierdzenie przelewu.

Zgłoszenia i potwierdzenia:

Zgłoszenie chęci udziału w kursie należy nadesłać na adres

ptd@ptd.edu.pl

lub

Polskie Towarzystwo Dysleksji
ul. Matki Polki 3a
80 - 251 Gdańsk

Zgłoszenia wpisywane są na listę, z której w miarę wolnych miejsc wysyłamy zaproszenia imienne na konkretne terminy zajęć. Udział w kursie jest możliwy tylko na podstawie pisemnego zaproszenia o przyjęciu na daną sesję weekendową oraz uzyskaniu od uczestnika potwierdzenia (pisemnie lub telefonicznie*), że będzie obecny na kursie. O terminie kursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy na kursy doskonalące

* numer telefonu: 58 341 06 97, dyżur w Zarządzie odbywa się w środy i czwartki w godzinach 9.00-14.00